סימה תבל
מנהלת מדור לידה עד 3
03-5310558

אודות היחידה:

יחידת - לידה עד שלוש, היא מחלקה חדשה הפועלת תחת אגף החינוך, ועוסקת בשיפור איכות החינוך והטיפול בילדי העיר בגילאי לידה עד שלוש.
בשלב ראשון:  ימופו המסגרות הפרטיות הקיימות בעיר ולאחר מכן יוזמנו בעלי הגנים להצטרף ולקבל את שירותי היחידה.
בהמשך צוות היחידה יסייר בגנים, יעקוב אחר הפרמטרים הנדרשים, יזמן את הצוותים להדרכות והכשרות.

תחומי האחריות של מנהל/ת היחידה:

 • יישום המדיניות הרשותית בהלימה למדיניות משרד החינוך.
 • בניית והטמעת תוכנית עבודה לגיל לידה עד 3 ברשות.
 • מיפוי המסגרות בישוב בשיתוף המפקחת מטעם משרד החינוך.
 • ניהול, מיפוי ותכלול ההדרכה הפדגוגית והפיתוח המקצועי של צוותי מעונות היום ברשות בשותפות הפיקוח על המעונות מטעם משרד החינוך ופרסום ההכשרה המקצועית לצוותים.
 • פיתוח מנגנוני עבודה סדירים עם הפיקוח על המעונות מטעם משרד החינוך, תוך יצירת מנגנוני סדירויות מול הבעלויות והארגונים האמונים על ניהול המעונות.
 • מיפוי תכלול ומעקב של כלל הצרכים לפעוטות בגילי לידה עד 3 ברשות ויצירת שותפות עם כלל הגורמים ברשות לשם קידום רצף חינוכי טיפולי מיטבי מגיל לידה עד 6 לכלל ילדי הרשות.

מטרות:

 • ליווי: שמירה על סטנדרטים מקצועיים של איכות המסגרת החינוכית, בהתאם לפרמטרים המקובלים בתחום, תצפיות, ביקורים בגן ועוד, כל זאת בתאום ושיתוף פעולה עם מפקחת משרד החינוך.
 • הדרכות: בכל מעון תועסק מדריכה חינוכית אשר תדריך את הצוותים כנדרש בחוק.
 • הכשרות: הכשרות של הצוותים, הכשרות לסייעות, הכשרות בנושא עזרה ראשונה, התנהלות בטוחה וקורס מטפלות מוסמכות.
 • ביטחון ובטיחות: ביקורי יועצי בטיחות ובדיקת שטח פנים וחוץ המעון, התקנת לחצני מצוקה ובדיקתם באופן שוטף.
 • מצלמות: התקנת מצלמות עפ"י דרישות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018

מטרתו של חוק זה להגן על שלומם של פעוטות השוהים במעון יום לפעוטות מפני פגיעה בהם באמצעות התקנת מצלמות, תוך שמירה, ככל האפשר, על כבודם ופרטיותם של הפעוטות, של העובדים במעון ושל כל אדם אחר הנמצא במעון.