גבי חדד
מנכ"ל העירייה והממונה על חופש המידע
03-5319222
תמר ניכטבורג
מנהלת לשכת מנכ"ל
03-5319282

 

שעות קבלת קהל: א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 (בתיאום מראש)

עיריית גבעת שמואל חרטה על דגלה את נושא השירות לתושב וקידום החינוך והתשתיות לעשור הבא.

העירייה יוזמת תהליכי איכות והתייעלות בשיתוף מלא עם תושביה.

העיירה החליטה ליזום ולבצע רפורמות רחבות בתחום החינוך, השירות והתשתיות. רפורמה זו כוללת הכנת נהלי עבודה, תהליכי בקרה, מחשוב,  הקמת יחידות שירות לתושב ורה ארגון כולל בעירייה.

העיירה פועלת תוך שקיפות מלאה ומתן דגש על מנהל תקין.

 


הקמת מערכת ניהול כולל תוך דגש על שלושה נושאים עיקריים:

א.הגדרת המטרות והיעדים של העירייה.

ב.בניית תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית.

ג.בקרה ניהולית כספית מתמדת.

 

הרפורמה בעירייה מתבצעת במספר שלבים:

1.חתירה ושמירה על איזון תקציבי.

2.מבנה ארגוני חדש הכולל מטה מצומצם ומקצועי.

3.הפרטת שירותים ושילוב השוק הפרטי.

4.הגדרות תפקיד לכל עובד והעצמתו ( סמכות ואחריות).

5.מעבר לניהול תפוקות ולא תשומות.- הרחבת השירותים לתושב.

6.הגדרת התושב כלקוח ושימתו במרכז העשייה.

7.הצבת כלים ומדדים לבחינת התפוקות  והשגת היעדים.