ביה"ס מורשת זבולון

כיתות לקויי למידה: א', ב', ג'


ביה"ס יגאל אלון

כיתת לקויי למידה: ג'-ד'


אולפנת אמי"ת לבנות

כיתה רגשית: ז'
כיתת לקויי למידה: ח'