ביה"ס מורשת זבולון

כיתות לקויי למידה: ד', ה', ו'


ביה"ס מורשת נריה

כיתת לקויי למידה: א', ג'


אולפנת אמי"ת לבנות

כיתה רגשית: י'
כיתת לקויי למידה: ט', יא'