מועדי הישיבות מליאת מועצת העיר לשנת 2017:

  • 25.1.2017   | כז' בטבת תשע"ז
  • 22.2.2017   | כו' בשבט תשע"ז
  • 29.3.2017   | ב' בניסן תשע"ז
  • 28.5.2017   | כ"ה באייר תשע"ז
  • 28.6.2017   | ד' בתמוז תשע"ז
  • 26.7.2017   | ג' באב תשע"ז
  • 30.8.2017   | ח' באלול תשע"ז
  • 27.9.2017   | ז' בתשרי תשע"ח
  • 29.11.2017 | יא' בכסלו תשע"ח
  • 27.12.2017 | ט' בטבת תשע"ח


הישיבות יתכנסו בימי רביעי בשעה 19:00 (אלא אם מצוין אחרת) באולם המליאה שבבניין העירייה.
 

מומלץ להתקשר ולוודא ביום הישיבה המתוכננת כי אין כל שינוי /דחייה ביום ו/או בשעה.
טלפון לברורים: 5319282, 5319227.


לצפייה בפרוטוקולים של ישיבות המועצה משנת 2017 לחץ כאן.