מועדי הישיבות מליאת מועצת העיר לשנת 2016:
 

  • 27.1.2016   | יז' בשבט תשע"ו
  • 24.2.2016   | טו' באדר א' תשע"ו
  • 30.3.2016   | כ' באדר ב' תשע"ו
  • 20.4.2016   | יב' בניסן תשע"ו 
  • 07.6.2016   | א' בסיוון תשע"ו
  • 29.6.2016   | כג' בסיוון תשע"ו
  • 20.7.2016   | יד' בתמוז תשע"ו
  • 28.9.2016   | כה' באלול תשע"ו
  • 30.11.2016 | כח' בחשון תשע"ז
  • 28.12.2016 | כח' בכסלו תשע"ז


הישיבות יתכנסו בימי רביעי בשעה 19:00 (אלא אם מצוין אחרת) באולם המליאה שבבניין העירייה.
מומלץ להתקשר ולוודא ביום הישיבה המתוכננת כי אין כל שינוי /דחייה ביום ו/או בשעה.
טלפון לברורים: 5319282, 5319227.


לצפייה בפרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016 לחץ כאן.