לעצים חשיבות עצומה במרקם העירוני. העצים הם שלד הגן והפארק, שדרת העצים היא עיקר הרחוב ומרמזת על אופיו, חורשות העצים הן המרכיב החשוב באזורי נופש ופנאי למיניהן וכן, כמובן, העץ הוא עיקר הגן בגינון הפרטי.

 

תפקידי העצים ותועלתם בהגנה כנגד זיהום ובשיפור הסביבה רבים, ביניהם:

  1. העצים מטמיעים וכך קולטים פחמן דו חמצני ומפחיתים ריכוזו באוויר ופולטים חמצן להעשרת האוויר.
  2. עצים סופחים מזהמים כפיח, אבק ורעלים שונים ומשמשים כמסנן להגנת ריאות בע''ח ואדם.
  3. עצים מורידים טמפרטורת הסביבה תופעה זו ידועה כצמצום השפעת אי החום העירוני, הטמפרטורות שנמדדו במחקרים שונים מהעצים בשדרות מוצלות וסביבתן נמוכות באופן משמעותי מהטמפרטורה ברחובות חסרי עצים.
  4. עצים עשויים להוריד עוצמת הרוחות.
  5. עצים הגדלים במרקם העירוני מביאים להגדלת המגוון הביולוגי כמענה לנושא הקיימות. גידול זנים ומיני עצים שונים.
  6. מביא לגיוון בעלי החיים התלויים בעצים כגון ציפורים ומביא להעשרת המגוון החי.
  7. פעילות שורשי העצים מטייבת את הקרקע ומעלה כמות המיקרואורגניזמים המיטיבים בה.
  8. שתילת עצים כשלעצמה מהווה הגנה על שטחים פתוחים מהצטברות פסולת.
  9. עצים מעלים את הערך הכספי של נכסים על ידי עצם הימצאותם.
  10. עצים מהווים גורם חינוכי ממדרגה ראשונה בהדגימם את מהלך העונות והתחלפות מופעם המחזורית מלבלוב - לפריחה, חנטה (יצירת פרי) והבשלתו.

שמירה על עצים

כוללת אחזקה וטיפול בעצים מכל הגילאים החל מנטיעה, דרך טיפולים שונים ועד התבגרותם.

 

שימור עצים

לעומת זאת, הוא מושג המגדיר הגנה ושמירה על עצים ותיקים. פעולות השימור שונות באופיין
מפעולות השמירה השגרתיות. שימור דורש איגום משאבים ויצירת נהלים וחוקי עזר ברמה העירונית וחוקים ברמה הארצית.

שימור, מתייחס הן לטיפול אגרונומי גנני והן להגנה על עץ ותיק על ידי השארתו במקומו וחקיקה ואכיפת חוקים למניעת פגיעה אפשרית בו.

 

עץ בוגר:

עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 ס''מ מעל פני הקרקע הוא 10 ס''מ לפחות.

(חוק התכנון והבנייה, תיקון מס' 89 , התשס''ט 2008).

 

תכנית:

תכנית או חלק מתכנית שניתן להוציא מכוחה היתרים, לרבות תכנית דרך, למעט תכנית שלא ניתן לקבוע במדויק היכן תמומש בפועל ותכנית שלא חלה לגביה חובת הגשת תשריט. 
(חוק התכנון והבנייה, תיקון מס' 89 התשס''ט 2008).

 

עץ ותיק:

עץ שגילו מעל 60 שנה, ו/או עץ נדיר, פיסולי או ייחודי בנוף שגילו צעיר יותר. (מתוך סקר עצים ותיקים ארצי שנערך מטעם שה''מ, משרד החקלאות 2006).