3.1- בית מטבחיים, בית נחירה ובית שחיטה.
3.4- חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי.
3.4ג'- מכירתם.

 

פריט תיאור העסק  דרישות האגף/מחלקה/גורם רלוונטי  מדיניות העירייה 
3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה    לא ניתן לקבל היתר ברחבי העיר
3.4 ג' מכירת חומרי הדברה ע"פ הנחיות מחלקת הנדסה / הועדה המקומית לתכנון ובנייה רק במקום שמותר בו מסחר, וכחלק אינטגראלי מרשת קמעונאית למוצרי בית וגינה.