אלון

טקסט נגיש:
בית ספר אלון, גבעת שמואל
בית ספר אלון גבעת שמואל מציג ייחודיות פדגוגית המותאמת לרוח הזמן
פל"א אלון
פה לומדים ומלמדים אחרת
כאן תשכללו שלוש מיומנויות:
תכנון ובניית שבוע הלמידה ע"י תלמידים + רפלקציה לטיוב ודיוק תכניות העבודה + בחירה במשימות, מרחבי למידה ושותפים
באלון התלמידים בונים ומתכננים את שבוע הלמידה, מקבלים החלטות באשר לשותפים ללמידה, מרחבי הלמידה והמשימות שבחרו.
בסוף ל יום התלמידים מנהלים שיח רפלקטיבי לזיקוק תובנות להמשך שכלול המיומנויות ואיכות הלמידה
פל"א - שלומות - מצוינות
כאן לא מדברים על הדברים - כאן עושים אותם


זבולון

טקסט נגיש:
בית הספר מורשת זבולון, גבעת שמואל
תהליכי הלמידה בבית החינוך שלנו מצמיחים הזדמנוות ללמידה משמעותית, חדשנית, מגוונת, רב-תחומית המאפשרת בחירה
מורשת זבולון - מיומנויות מצמיחות עתיד
כאן התלמידים שלנו מיישמים את מיומנויות המאה ה-21
תכנון תהליכי למידה + לקיחת אחריות + ניהול זמן
עבודה בשיתוף פעולה + למידה עצמאית + כישורי עמידה בפני קהל
בזבולון שברנו את מבנה השיעור, הלמידה שלנו היא פעלתנית.
התלמידים פועלים ומתנסים בהובלה של תהליכי הלמידהבמגוון כשירויות 
ומיומנויות של המאה ה-21 ובכך מקבלים כלים להיות לומדים אוטונומיים.
מובילים חדשנות ומצוינות


כנפי רוח

טקסט נגיש:
בית הספר ממ"ד כנפי רוח, גבעת שמואל
בית ספר יסודי צומח בעל מבנה מדהים וייחודי שמוביל לבניית תפיסה חינוכית חדשה.
ממ"ד כנפי רוח
כאן לומדים אחרת
ערכים שמשתקפים במקום ובצוות:
יצירתיות חדשנות + תנועה כערך
בחירה + עבודה עצמית ורפלקציה + קשר לקהילה שקיפות
בבית ספרנו אין כיתות לימוד. אנו לומדים במבנה אדריכלי ייחודי שממנו נגזרת הפדגוגיה החדשנית.
בית החינוך כולל "בתים" שכוללים מרחבי פעילות גדולים, ריהוט מיוחד וחצר לימודית.
מבנה זה הינו הזדמנות יוצאת דופן ליציאה ממסגרת הכיתה "המסורתית" ומבין ארבע קירות, לטובת חינוך 
שיוצא מן הקופסא "ושובר קירות"


קרן אור

טקסט נגיש:
מתחם קרן אור, גבעת שמואל
מתחם "קרן אור" מורכב משני גני חובה צמודים שאוחדו ליחידה פדגוגית מרחבית אחת.
מתחם קרן אור, פדגוגיה אחרת - שברנו את מסגרת המקום
חמשת עקרונות היסוד שלנו:
פרסונליות + שיתופיות + אי פורמליות + תמורתיות + תכלול
אפשר להנות משני העולמות - במרחב פיזי גדול ומזמין הילדים נעים בין שני מרכזים בעלי תכנים מגוונים.
במרחב קרן נמצאים מרכזים הקשורים ליצרנות וביניהם מרכז רובוטיקה, מרכז מדעים, מרכז בנייה, נגרות וסדנאות האמנות.
במרחב אור נמצאים מרכזים שקטים יותר וביניהם פינת המרגוע, ספרייה, תאטרון ומרחבים סוציודרמטיים מגוונים.
ילדי שני הגנים מתנהלים כגן אחד ולילדים ניתנת הבחירה באיזה מרחב הם רוצים לפעול כך שהילדים עוברים ממרחב למרחב 
על פי נטיית ליבם.