יוסי ברודני, יו"ר - [email protected]

רונית לב, חברה - [email protected]

יעקב ויליאן, חבר -  [email protected]

גלעד טואסי, נציג ציבור - [email protected]

דוד חזות, נציג ציבור - [email protected]

גבי חדד, מנכ"ל העירייה - [email protected]

יואב ריעני - [email protected]