יוסי ברודני, יו"ר - ybrodny@givat-shmuel.muni.il

רונית לב, חברה - RONITLEV22@GMAIL.COM

יעקב ויליאן, חבר -  vilian@givat-shmuel.muni.il

גלעד טואסי, נציג ציבור - gigitavasi@gmail.com

דוד חזות, נציג ציבור - hazoutd@gmail.com

גבי חדד, מנכ"ל העירייה - gabih@givat-shmuel.muni.il

יואב ריעני,  - yoav@givat-shmuel.muni.il