אדר' רחל ברגר
מהנדסת העיר ומנהלת אגף ההנדסה
03-7266847

סיגלית שוקרון
מזכירת מהנדסת העיר ומזכירת הוועדה - אישורים לטאבו והשבחה
03-7266848

 


טלפון: 03-7266847
פקס: 03-7266843 
כתובת: רח' בן גוריון 24, קומה 3 

קבלת קהל במשרדי אגף הנדסה:
ימים א', ב', ג', ה' 08:00-13:00 קבלת קהל
ימים א', ב', ג', ה' 13:00-15:30 מענה טלפוני
יום ד' 16:00-18:00
אין קבלת קהל ומענה טלפוני בשעות הבוקר

כתובת:  רח' בן גוריון 24, קומה 3.


קבלת קהל במשרדי הוועדה לתכנון ובניה: 
 

יום ב'  בין השעות 9:00-12:00
יום ד'  בין השעות 16:00-18:00

 


 

תחומי האחריות - אגף הנדסה:אגף ההנדסה אחראי על פעילות הבניה, פיתוח העיר והסביבה העירונית.
מעורבות בתכנון תכניות בנין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת תכנון ארצית

ועירונית.
בניה חדשה בישוב
תוספת בניה ושדרוג מבני ציבור
בנית תשתיות עירוניות הכוללות כבישים מדרכות קווי ביוב, אספקת מים ומערכת ניקוז
אחראית על נושאי תכנון, פיתוח, ובקרה לבינוי עירוני.


לפניות תושבים בנושא בניה תוספות בניה פרגולות לאישור חריגות בניה יש לפנות:
ל- אתר הועדה המקומית גבעת שמואל