אדר' רחל ברגר
מהנדסת העיר ומנהלת אגף ההנדסה
03-7266847

סיגלית שוקרון
מזכירת מהנדסת העיר ומזכירת הוועדה - אישורים לטאבו והשבחה
03-7266848

28/06/2020 - הודעה חשובה!
בעקבות משבר ה"קורונה" לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
לצד זה יתוגבר המענה הטלפוני ותינתן עדיפות מענה לפניות שיועברו במייל.
לתיאום פגישות דחופות בלבד, יש ליצור קשר טלפוני עם הגורם המטפל.
לנוחיותכם,  להלן קישור פרטי יצירת קשר לפי מחלקות: https://gsm.bartech-net.co.il/
בתקווה לחזרה לשגרה.


טלפון: 03-7266847
פקס: 03-7266843 
כתובת: רח' בן גוריון 24, קומה 3 

קבלת קהל במשרדי אגף הנדסה והועדה לתכנון ובניה גבעת שמואל: 
* יום ב'  בין השעות 9:00-12:00
* יום ד'  בין השעות 16:00-18:00 
כתובת:  רח' בן גוריון 24, קומה 3.

בשעות קבלת קהל לא יינתן מענה טלפוני

 


 

תחומי האחריות - אגף הנדסה:

אגף ההנדסה אחראי על פעילות הבניה, פיתוח העיר והסביבה העירונית.
מעורבות בתכנון תכניות בנין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת תכנון ארצית

ועירונית.
בניה חדשה בישוב
תוספת בניה ושדרוג מבני ציבור
בנית תשתיות עירוניות הכוללות כבישים מדרכות קווי ביוב, אספקת מים ומערכת ניקוז
אחראית על נושאי תכנון, פיתוח, ובקרה לבינוי עירוני.


לפניות תושבים בנושא בניה תוספות בניה פרגולות לאישור חריגות בניה יש לפנות:
ל- אתר הועדה המקומית גבעת שמואל