אבריאל בן דור
דובר העירייה
03-5310510

 

יעדים מרכזיים:

← התווית כיוונים אסטרטגים לשיפור תדמיתה של גבעת שמואל בעיני תושבי העיר והארץ.
← העמקת הקשר בין התושב לרשות.תחומי פעילות:

  •  דוברות כוללת של פעילות העירייה.
  •  ייזום ויישום מדיניות ההסברה של העירייה.
  •  ניהול תוכן של אתר האינטרנט העירוני ושל הרשתות החברתיות.
  •  הזרמת מידע שוטף ועדכני לאמצעי התקשורת הכתובה והאלקטרונית.
  •  שמירה על קשר רציף ואישי עם התקשורת.
  •  יידוע על שירותי העירייה ומדיניותה.
  •  פיקוח על פרסומי העירייה תוך תיאום עם כל מחלקות העירייה.
        (הוצאת פליירים לתושבים - הזמנות והודעות מטעם העירייה) 
  •  הפקות מקוריות של אגרות ברכה לתושבים וחוברת תדמית לגבעת שמואל.