צחי פרץ
מנהל אגף גזברות וכספים
03-5319227
אורטל טיירי
מזכירת גזבר העיריה
03-5319227