טופס בקשת העברה-לימודים מחוץ לעיר - סגור

בעיר גבעת שמואל התברכנו במוסדות חינוך על יסודיים מעולים.

בקשות ללימודים מחוץ לעיר יאושרו בוועדת העברות במקרים חריגים בלבד.

הטופס יהיה פתוח למילוי החל מיום ד', ה- 3.2.21, כ"א בשבט תשפ"א, עד ליום ד', ה- 10.2.2021 כ"ח בשבט תשפ"א.
לא יתקבלו בקשות ללימודים מחוץ לעיר לאחר יום ד', ה- 10.2.2021 כ"ח בשבט תשפ"א.

תשובות מוועדת העברות ימסרו עד ליום ב', ה- 15.3.21, ב' בניסן, תשפ"א