אמנת שירות אמנת מדדי הזמן של עיריית גבעת שמואל

טקסט נגיש:
אמנת שירות
אמנת מדדי הזמן של עיריית גבעת שמואל


תושבים נכבדים, אמנת מדדי הזמן של העירייה המוגשת לכם - תושבי העיר, הינה נדבך נוסף בהתקדמות העירונית שאנו חווים בגבעת שמואל בכלל ובתחום שיפור השירות לתושב בפרט. בהמשך להקמתו של מוקד עירוני מקומי לפני כשש שנים ובקידום תפיסת השירות המציבה את התושב בליבה של העשייה הציבורית, מטרתה של אמנה זו הינה לקבוע לוח זמנים מוסדר לטיפול בפניותכם, תוך התחייבות להמשיך ולייעל את עבודת העירייהלרוותכם. עקרונות מנחים בפעילות העירייה: לספק מענה לצורכי הפרט, תוך ראייה רחבה של האינטרס הציבורי וטובת העיר. לנהוג באחריות בכספי הציבור ולשמור על האיזון התקציבי וחוסנה הכלכלי של העי. לפעול ביעילות ובמקצועיות תוך חתירה מתמדת לשיפור.  בכבוד רב, יוסי ברודני ראש עיריית גבעת שמואל

טקסט נגיש:
תושבים נכבדים,
אמנת מדדי הזמן של העירייה המוגשת לכם - תושבי העיר, הינה נדבך נוסף בהתקדמות העירונית שאנו חווים בגבעת שמואל בכלל ובתחום שיפור השירות לתושב בפרט.
בהמשך להקמתו של מוקד עירוני מקומי לפני כשש שנים ובקידום תפיסת השירות המציבה את התושב בליבה של העשייה הציבורית, מטרתה של אמנה זו הינה לקבוע לוח זמנים מוסדר לטיפול בפניותכם,
תוך התחייבות להמשיך ולייעל את עבודת העירייהלרוותכם.
עקרונות מנחים בפעילות העירייה:
לספק מענה לצורכי הפרט, תוך ראייה רחבה של האינטרס הציבורי וטובת העיר.
לנהוג באחריות בכספי הציבור ולשמור על האיזון התקציבי וחוסנה הכלכלי של העי.
לפעול ביעילות ובמקצועיות תוך חתירה מתמדת לשיפור.

בכבוד רב,
יוסי ברודני
ראש עיריית גבעת שמואל


תברואה: השירות: פינוי פח (םפרטי) שלא פונה בימי הפינוי הקבועים - מסגרת הזמן: לפני השעה 12:00 יפונה מיידית לאחר שעה 12:00 יפונה למחרת השירות: ביצוע הדברה נגד מכרסמים - מסגרת הזמן: עד 3 ימים השירות: ניקוי רחובות (כביש/מדרכה) - מסגרת הזמן: 3 ימים (2 מחזורים בשבוע) השירות: אי פינוי מיחזוריות פלסטיק / בקבוקים - מסגרת הזמן: עד 3 ימים השירות: פינוי קרטוניות - מסגרת הזמן: ימי ו' 

טקסט נגיש:
תברואה:
השירות: פינוי פח (םפרטי) שלא פונה בימי הפינוי הקבועים - מסגרת הזמן: לפני השעה 12:00 יפונה מיידית לאחר שעה 12:00 יפונה למחרת
השירות: ביצוע הדברה נגד מכרסמים - מסגרת הזמן: עד 3 ימים
השירות: ניקוי רחובות (כביש/מדרכה) - מסגרת הזמן: 3 ימים (2 מחזורים בשבוע)
השירות: אי פינוי מיחזוריות פלסטיק / בקבוקים - מסגרת הזמן: עד 3 ימים
השירות: פינוי קרטוניות - מסגרת הזמן: ימי ו' 


וטרינריה: השירות: פינוי פגרי בע

טקסט נגיש:
וטרינריה:
השירות: פינוי פגרי בע"ח - מסגרת הזמן: עד 4 שעות
השירות: לכידת נחש (שטחים ציבוריים) מסגרת הזמן: עד שעה
השירות: לכידת בע"ח משוטטים - מסגרת הזמן: עד 4 שעות


פיקוח ורישוי בנייה / תכנון ובנייה השירות: מתן מידע תכנוני - מסגרת הזמן: 30 ימי עבודה השירות: טיפול בבקשות להיתר בנייה והכנת גיליון דרישות - מסגרת הזמן: 60 ימי עבודה מיום קבלת התיק במשרדי הוועדה (מיום השלמת כלל הדרישות) השירות: מתן היתר בנייה (או כל תשובה אחרת) - מסגרת הזמן: עד 10 ימי עבודה ממילוי כלל הדרישות ותנאי הוועדה השירות: טיפול בהוצאת רשיון עסק - מסגרת הזמן: עד 7 ימים (מיום השלמת כלל הדרישות) השירות: טיפול מטרדים וסכנות באתר בנייה - מסגרת הזמן: הגעה למקום ובדיקה בתוך יום השירות: פניות בנושא שינוי / חריגה בתחום הבנייה - מסגרת הזמן: בדיקת הפנייה תוך 10 ימים (כולל ביקור מפקח בשטח)

טקסט נגיש:
פיקוח ורישוי בנייה / תכנון ובנייה
השירות: מתן מידע תכנוני - מסגרת הזמן: 30 ימי עבודה
השירות: טיפול בבקשות להיתר בנייה והכנת גיליון דרישות - מסגרת הזמן: 60 ימי עבודה מיום קבלת התיק במשרדי הוועדה (מיום השלמת כלל הדרישות)
השירות: מתן היתר בנייה (או כל תשובה אחרת) - מסגרת הזמן: עד 10 ימי עבודה ממילוי כלל הדרישות ותנאי הוועדה
השירות: טיפול בהוצאת רשיון עסק - מסגרת הזמן: עד 7 ימים (מיום השלמת כלל הדרישות)
השירות: טיפול מטרדים וסכנות באתר בנייה - מסגרת הזמן: הגעה למקום ובדיקה בתוך יום
השירות: פניות בנושא שינוי / חריגה בתחום הבנייה - מסגרת הזמן: בדיקת הפנייה תוך 10 ימים (כולל ביקור מפקח בשטח)


מיסים וגבייה: השירות: מתן מידע והסבר על חיובים והנחות - מסגרת הזמן: יום עבודה השירות: טיפול בבקשה לקריאת מונה לא תקין - מסגרת הזמן: 4 ימי עבודה השירות: טיפול בבקשה להנחות עפ

טקסט נגיש:
מיסים וגבייה:
השירות: מתן מידע והסבר על חיובים והנחות - מסגרת הזמן: יום עבודה
השירות: טיפול בבקשה לקריאת מונה לא תקין - מסגרת הזמן: 4 ימי עבודה
השירות: טיפול בבקשה להנחות עפ"י חוק - מסגרת הזמן: עד 30 ימים
השירות: טיפול במדידות נכסים ומסירת אישור טאבו - מסגרת הזמן: עד 14 יום - מיום קבלת כלל הנתונים הנדרשים מאגף ההנדסה
השירות: מענה טלפוני, תשלומים ובירורים - מסגרת הזמן: ימים: א', ב', ג', ה' בין השעות 13:00-15:30, יום ד': 08:00-12:30. *לאורך כל שעות היום ניתן להשאיר הודעה ונציגינו יחזור


ביטחון ובטיחות: השירות: זמינות סייר לילה - מסגרת הזמן: עד חצי שעה השירות: קריאות חירום - מסגרת הזמן: מיידי השירות: קריאות שאינן חירום - מסגרת הזמן: עד שעה השירות: תיקון מפגע בטיחותי שמהווה סכנה לציבור - מסגרת הזמן: מיידי השירות: טיפול במטרדי רעש בשעות המנוחה - מסגרת הזמן: כחצי שעה השירות: מפגע בטיחותי אחר (לא מהווה סכנה) הצבת מחסום (סימון) - מסגרת הזמן: מיידי השירות: תיקון המפגע - מסגרת הזמן: עד 3 ימי עבודה השירות: כיסוי שמן בכביש - מסגרת הזמן: עד שעה השירות: בקשה לבדיקת מיקלוט - מסגרת הזמן: עד שבוע

טקסט נגיש:
ביטחון ובטיחות:
השירות: זמינות סייר לילה - מסגרת הזמן: עד חצי שעה
השירות: קריאות חירום - מסגרת הזמן: מיידי
השירות: קריאות שאינן חירום - מסגרת הזמן: עד שעה
השירות: תיקון מפגע בטיחותי שמהווה סכנה לציבור - מסגרת הזמן: מיידי
השירות: טיפול במטרדי רעש בשעות המנוחה - מסגרת הזמן: כחצי שעה
השירות: מפגע בטיחותי אחר (לא מהווה סכנה) הצבת מחסום (סימון) - מסגרת הזמן: מיידי
השירות: תיקון המפגע - מסגרת הזמן: עד 3 ימי עבודה
השירות: כיסוי שמן בכביש - מסגרת הזמן: עד שעה
השירות: בקשה לבדיקת מיקלוט - מסגרת הזמן: עד שבוע


פיקוח עירוני: השירות: טיפול במפגעים עפ

טקסט נגיש:
פיקוח עירוני:
השירות: טיפול במפגעים עפ"י חוקי העזר העירוניים - מסגרת הזמן: הגעת מפקח תוך שעה
השירות: טיפול במכוניות החונות בתחום חניית נכה - מסגרת הזמן: הגעת מפקח תוך חצי שעה* (*בשעות העבודה)
השירות: טיפול בגרוטאות רכב - סילוק הרכב בהתאם לחוק - מסגרת הזמן: בדיקה בתוך יום, המשך טיפול לסילוק הרכב עפ"י המוגדר בחוק
השירות: טיפול בבעיות ניקיון - מגרשים פרטיים - מסגרת הזמן: עד 45 יום (עפ"י החוק)
השירות: הבערת אש במקום אסור - מסגרת הזמן: הגעת מפקח תוך 30 דקות* (* בשעות העבודה)
השירות: הכוונת תנועה במקרים חריגים - מסגרת הזמן: עד 30 דקות* (* בשעות העבודה)
השירות: טיפול ברוכלות שלא כדין - מסגרת הזמן: עד שעה


תחזוקה: השירות: טיפול בפיצוצי צנרת מים - מסגרת הזמן: הגעה מיידית, תיקון הפיצוץ עד 4 שעות השירות: טיפול בתקלות ביוב - מסגרת הזמן: הגעה מיידית, תיקון עד 6 שעות השירות: טיפול בתאורת רחוב והחלפת נורות שרופות בחירום* - מסגרת הזמן: עד 10 ימים (* עד 4 שעות) השירות: תיקון מפגעים בכביש או במדרכה - מסגרת הזמן: שני ימי עבודה השירות: נזילת מים במערכת השקייה ציבורית - מסגרת הזמן: מיידי השירות: תיקון ריהוט רחוב / תמרורים / שילוט רחוב - מסגרת הזמן: עד 10 ימי עבודה

טקסט נגיש:
תחזוקה:
השירות: טיפול בפיצוצי צנרת מים - מסגרת הזמן: הגעה מיידית, תיקון הפיצוץ עד 4 שעות
השירות: טיפול בתקלות ביוב - מסגרת הזמן: הגעה מיידית, תיקון עד 6 שעות
השירות: טיפול בתאורת רחוב והחלפת נורות שרופות בחירום* - מסגרת הזמן: עד 10 ימים (* עד 4 שעות)
השירות: תיקון מפגעים בכביש או במדרכה - מסגרת הזמן: שני ימי עבודה
השירות: נזילת מים במערכת השקייה ציבורית - מסגרת הזמן: מיידי
השירות: תיקון ריהוט רחוב / תמרורים / שילוט רחוב - מסגרת הזמן: עד 10 ימי עבודה


אגף חינוך: 036-5319288 אגף הנדסה והועדה לתכנון ובנייה: 03-7266847 האגף לשירותים חברתיים: 03-5319287 אגף איכות הסביבה: 03-5319269 מחלקת גבייה: 03-5319217/222 מחלקת בטחון: 03-5352949, 5353716 הספרייה העירונית - בית פיכמן: 03-5322947 מועצה דתית: 03-5324792, 5321211 מתנ

טקסט נגיש:
אגף חינוך: 036-5319288
אגף הנדסה והועדה לתכנון ובנייה: 03-7266847
האגף לשירותים חברתיים: 03-5319287
אגף איכות הסביבה: 03-5319269
מחלקת גבייה: 03-5319217/222
מחלקת בטחון: 03-5352949, 5353716
הספרייה העירונית - בית פיכמן: 03-5322947
מועצה דתית: 03-5324792, 5321211
מתנ"ס גבעת שמואל: 03-5323258, 5321749
עיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24 גבעת שמואל 54017
טל: 03-5319222, פקס: 03-5323558
www.givat-shmuel.muni.il
108 - מוקד עירוני מקומי לשירותך 24 שעות ביממה