נועם ארוילי
מנהל אגף איכות הסביבה
03-5319272

פרח שבתאי
מזכירת אגף איכות הסביבה
03-5319269

על מנת ליצור קשר עם מחלקת תחזוקה מים ותברואה יש לשלוח מייל ל- פרח שבתאי