Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

מכרזי כוח אדם

מועמדים/ת למשרה ימלאו את השאלון האישי המצ"ב בצירוף קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה רלבנטית, לרבות תעודת הסמכה, רישיון לעריכת דין, והמלצות יש להגיש במעטפה סגורה בציון מס מכרז 14/2018 ולהפקידה בתיבת המכרזים במשרדי מזכירות העירייה, ברחוב בן גוריון 24 גבעת שמואל, עד לתאריך 25.3.2018 בשעה 15:00.קרא עוד >>
11/03/2018
מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד, ישלחו קורות חיים בצירוף תעודות השכלה, המלצות ואישורים לעיריית גבעת שמואל, רח' בן גוריון 24, גבעת שמואל 54017, עד ליום חמישי 18.3.2018 בשעה 15:00. נא לציין מספר מכרז 8/2018. ניתן לשלוח בפקס: 03-5319248, או במייל: job@givat-shmuel.muni.ilקרא עוד >>
28/01/2018
דרושים/ות מורים/מורות לעיריית גבעת שמואל ליום לימודים ארוך לכיתות א-ג.
העבודה 5 ימים בשבוע, א- ה בין השעות 13:00- 17:00.קרא עוד >>
2/01/2018
נא לשלוח קורות חיים למייל shahaf.gs5@gmail.com או פקס 03-5326317
ניתן לקבל פרטים נוספים בטל: 03-5348120 או 03-5323425/6 ג'ודי או קטיהקרא עוד >>
10/09/2017
עבור לתוכן העמוד