רשות החניה ופיקוח עירוני

הודעה לתושבי העיר בדבר תווי חניה:

תושבים נכבדים,

תווי חנייה ירוקים שפג תוקפם בתאריך 31.12.14  או בתאריך 31.12.15 יש לחדש בהקדם דוחות ירשמו לבעלי תווים פגי תוקף.

לגרים בשכירות תוקף התו בתום החוזה כפי שכתוב על התו.

הנ"ל לא מתייחס לתווי אורח.

ניתן לחדש את התווים בעירייה בימים א.ב.ג.ה.בשעות 8:00 עד 16:00

בימי רביעי בשעות 16:00 עד 18:00

כמו כן  ניתן למלא טופס באתר העירייה.  התו יהיה מוכן בתוך 4 ימי עבודה הודעה על סיום הטיפול והצורך לאסוף את התו המוכן-תישלח אוטומטית לכתובת המייל ממנה בוצע חידוש התו.

בכל מקרה על התושב/ת להציג את המסמכים הבאים:

צילום רשיון רכב על שם התושב/ת.(במידה ומדובר ברכב של חברה או ליסינג יש להמציא אישור חתום מקצין הרכב של החברה או רו"ח).

צילום ת.ז תעודת זהות עם ספח המראה מגורים בגבעת שמואל. 


 

חדש - בקשה לתו חנייה / ערעור על דוח חניה


נא לבחור בטופס הרצוי: 
 
 
 
 יש לשלוח את הטופס הערעור עבור מחלקת חניה
למייל:
parking@givat-shmuel.muni.il
 

בהמשך למדיניות הדלת הפתוחה שמקיים ראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, חרטה העירייה על דגלה את איכות השירות ואת קיומם של מינהל תקין ושלטון החוק לרווחת תושבי העיר. כל מנהלי אגפי ומחלקות העירייה מקיימים מדיניות של "דלת פתוחה" ונפגשים עם תושבים. מטרת פגישות אלה לסייע לתושבי העיר בכל בעיה ובכל עניין.

קבלת קהל באגפי ומחלקות העירייה: ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 08:00-13:00.
יום ד' בין השעות 16:00-18:00. לתשומת ליבכם ביום ד' אין קבלת קהל בשעות הבוקר.

מענה טלפוני באגפי ומחלקות העירייה:
ימים א', ב', ג', ה' בין השעות 13:00-16:00 / יום ד' 8:00-13:00.


מנהל רשות החניה והפיקוח עירוני:
שמעון ברוכים
shimonb@givat-shmuel.muni.il
(נא לא לשלוח בקשות לביטול דוחות למייל זה)


רשות החניה ומחלקת הפיקוח של העירייה פועלות בשיתוף פעולה בנושא החניה והאכיפה. מחלקות אלו מופקדות על שמירת איכות החיים תוך מאמץ תמידי לשיפור השירותים ובהתמדה להעלאת  רמת הביצועים בתחום פעילותינו ובמסגרת תקנות עזר עירוניות, הנחיות משרדי הממשלה והחוק.
מחלקת פיקוח עירוני עוסקת באכיפת חוקי עזר עירוניים תוך מניעת מפגעים וטיפול בתחום הניקיון בשטח ציבורי ופרטי, עסקים ורוכלות.
עבודת הפיקוח נעשית באמצעות פקחים המופעלים ברחבי העיר.

תחומי פעילות:
 ←  ביצוע אכיפת חוק העזר על החניה.

 ←  אכיפת חוקי עזר עירוניים על ידי התראות, קנסות, החרמות סחורה ועד  לתביעות בתי משפט.
 
 ←  ביצוע ביקורות בחצרות בתים כנגד מפגעים.

 ←  ביצוע סיורים בכל שעות היממה לאכיפת החוק מול בעלי עסקים עפ"י הנהלים.
     השתתפות בפעילות אבטחה באירועים בעיר.

←  השתתפות בפעילות פיקוח בשיתוף אגף ההנדסה.

←  פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק.

←  טיפול בנושאי רישוי ופיקוח של רוכלים, דוכנים, שולחנות וכסאות (כולל "גזלנים").
     טיפול ופיקוח בפרסום מודעות והדבקתן שלא כחוק. (מודעות פירטיות).

לצורך השליטה והפיקוח על פעילות השוטפת והחריגה בישוב מופעל מוקד עירוני בטלפון 108.
המוקד מרכז ומנתב את הפניות הטלפוניות של כל תושב או עובר אורח לאחר שדווח על תקלה או אירוע הדורש טיפול של גורם ברשות.
כל פניה המתקבלת במוקד ובמענה אנושי במשרד נרשמת ומועברת לטיפול המחלקה.


מטרת הפיקוח:
לשמש "עיניים של העירייה" על מנת לגלות מפגעים או חריגות אשר בטיפול ואכיפה של יחידות העירייה השונות וגילוי ערנות לחפצים חשודים ובטחון כללי.
אגף הפיקוח אוכף את חוקי העזר העירוניים, והארציים בהתאם למדיניות העירייה, סדרי העדיפויות ופניות תושבים.

ערעור על דוחות חניה:
בקשות לביטול דוח יש לשלוח בדואר עד 30 יום מהמועד בו הומצאה הודעה לתשלום קנס בדואר רשום.
בבקשה יש לציין:
←  פרטים מלאים של הפונה (שם ומשפחה, מספר תעודת זהות וכתובת מלאה).
←  מספר הדוח ומספר הרכב.
←  יש לצרף מסמכים התומכים בבקשה.

בקשות להישפט יש להגיש תוך 90 יום ממועד קבלת הדוח.


טופס בקשה לביטול / ערעור על דוח»

תשובה/החלטת התובעת העירונית שהינה הסמכות הבלעדית לביטול דוחות חניה, תשלח בדואר לכתובת שמצוינת במכתב הפונה.
דוחות שאינם משולמים - 90 יום ממועד בו הומצאה הודעת תשלום קנס יקבלו תוספת פיגורים עפ"י חוק ויועברו להליך אכיפת גביה.

פקודת מיסים (גביה) מאפשרת לעירייה לבצע הליכים לגביית הקנסות עפ"י חוק לרבות עיקולי בנק, עיקולי רכב ומטלטלין וכל זאת לצורך גביית חובות העירייה.

ניתן לשלם דוחות חניה בסניפי הדואר ו/או  בכרטיס אשראי ברשות החניה. בטלפון: 03-5319234/5.

 

תווי חניה:
גבעת-שמואל "נושקת" לאוניברסיטת בר אילן. מה שגורם למצוקת חניה לתושבים כתוצאה מחנית סטודנטים ברחובות הסמוכים לאוניברסיטה.
לתושבים המתגוררים ברחובות הסמוכים לאוניברסיטה חולקו תווי חניה המקנים להם זכות חניה באזור מגורם, הזכאות לתו חניה הינו בכפוף לרישום הפונה במשרד הפנים כתושב העיר וכן תושב שברשותו ובבעלותו רכב הרשום על שמו.

טופס בקשה לתו חניה»

אזרחים ואורחים המגיעים לאזור המוגבל לחניה באמצעות תווים יוכלו לחנות את רכביהם בחניה מוסדרת בתשלום (כחול-לבן).

אמצעי התשלום:
במדחנים, איזי פארק, תשלום באמצעות טלפון סלולריים וכרטיסי חניה ארציים.

תעריפי אגרת חניית רכב במקום חניה מוסדר מעודכן ל-5 שקלים לשעת חניה - יש להדגיש כי זמן מירבי לחניה בעיריית גבעת-שמואל הינו - 2 שעות בלבד!

פינוי רכב נטוש:
1.   מחלקת הפיקוח והחניה מטפלת בפינוי רכב נטוש אשר "תופס" מקום חניה וגורם
      למפגע תברואתי.
2.   הנוהל לפינוי רכב נטוש הינו:
       -   בדיקת הרכב על ידי פקח מטעם העירייה, ורישום הרכב.
       -   הרכב ימצא חונה ללא תזוזה, לפחות 60 ימים מיום רישום ההודעה.
       -   במהלך ספירת הימים מתבצעת בדיקות חוזרות של הפקח, על מנת לשלול תזוזת 
           הרכב במהלך התקופה. (כל שינוי במיקום חניית הרכב במהלך 60 הימים מביא 
           לספירה  מחודשת).
       -   איתור בעל הרכב ושליחת הודעה באמצעות דואר רשום.
       -   הדבקת מדבקה/הודעה על הרכב  -  על מועד פינוי הרכב.
3.   גרירת ופינוי הרכב יתבצע ללא חיוב כספי של בעל הרכב ורק לאחר חתימה על כתב
      ויתור מבעל הרכב.
      במידה ובעל הרכב ירצה להחזיר לרשותו את הרכב יהיה עליו לשלם דמי גרירה 
      ואחסון לכל יום שבו הרכב נשאר במגרש.


פיקוח תברואתי / וטרינרי:
פיקוח תברואתי מתבצע מול בתי עסק למזון, מסעדות מכולות וכו'. הפיקוח מבוצע על ידי רופא מאיגוד ערים ועל ידי מחלקת הפיקוח.
הפיקוח כולל בדיקת תשתיות סניטאריות תוך כדי ביקור פיזי במקום, הוצאת דוח ומעקב על מצב התברואתי במקום.

פיקוח על כלבים משוטטים בתחום העיר לרבות מתן התראות ודוחות לבעלי הכלבים.

אגף הפיקוח והחניה עושים הכל על מנת להבטיח לכם, תושבי העיר איכות חיים ברמה נאותה.

נשמח לקבל הערה / הארה או כל הצעת שיפור, אנו נבדוק את פנייתכם ונשקול ביצוע הפעילות לפי הצורך.

קבצים

דרונט בניית אתרים