באמצעות אתר אינטרנט זה
האתר יהיה פתוח בין התאריכים: 31.7.2021 – 1.7.2021
לא יתקיים רישום בחודש אוגוסט.

עלות ההסעות:
כיוון אחד: 800 ₪.
הלוך וחזור – 1,400 ₪.