קבלת קהל תתאפשר אך ורק דרך מערכת זימון התורים באתר הוועדה המקומית.
בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הכניסה תותר רק עם מסכה, מדידת חום ושמירת מרחק של 2 מטר. 
לא תתקבל קבלת קהל ללא זימון תור מראש דרך המערכת.