מרכז אופק לתלמידים מוכשרים ומצטיינים פותח את שעריו לתלמידי כיתות ג'

הנכם מוזמנים להגיש מועמדות להשתתפות במרכז אופק בקישור המצורף