סטודנטים תושבי גבעת שמואל - מלגות לשנה"ל תשפ"ג

הרינו שמחים להודיע לציבור הסטודנטים - תושבי גבעת שמואל הלומדים תארים ראשון ושני, על חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג.


 

   הקש - להורדת טפסי המלגות

 

מלגות סטודנטים תשפג.jpe

 

 

טקסט נגיש:

סטודנטים תושבי גבעת שמואל
מלגות לשנה"ל תשפ"ג
הרינו שמחים להודיע לציבור הסטודנטים - תושבי גבעת שמואל הלומדים תארים ראשון ושני, על חלוקת מלגות לשנת הלימודים תשפ"ג.
זכאות המלגות תתאפשר באחד מן המסלולים הבאים:
(סכום המלגה הינו אישי וע"פ קריטריונים):
1. מלגה מטעם עיריית גבעת שמואל ומפעל הפיס - (מס' מלגות מוגבל!)
לסטודנטים שלומדים במוסד אקדמאי מוכר ע"י המל"ג גובה המלגה 10,000 ש"ח
מותנה בהתנדבות למען הקהילה בגבעת שמואל בהיקף של 140 שעות.
2. מלגה מטעם עיריית גבעת שמואל ואוניברסיטת בר אילן - לסטודנטים שלומדים באונ' בר אילן,
מותנה בהתנדבות למען הקהילה - כמות שעות ההתנדבות בקהילה לפי גודל המלגה שתאושר.
יש לקחת טפסים ממדור המלגות באונברסיטה ולהגיש שם בלבד!
3. מלגה מטעם עיריית גבעת שמואל לכל מוסד אקדמי מוכר מל"ג - למעט אונ' בר אילן.
מותנה בהתנדבות למען הקהילה. כמות שעות ההתנדבות בקהילה לפי גודל המלגה שתאושר.
לתשומת ליבכם:
סטודנטים הלומדים באונ' בר אילן, יוכלו לבחור רק במסלול 2 בלבד!
יש להיכנס לאתר העירייה ולהוריד את הטפסים הרלבנטיים בכתובת: http://www.givat-shmuel.muni.il
עליכם למלא את הטפסים במלואם ולהגישם עם כל המסמכים הנדרשים בקישור הייעודי למלגות, המופיע באתר העירייה.
את הטפסים ניתן להגיש עד לתאריך 20.10.22 בשעה 15:00
במידה ומסלול מלגות מפעל הפיס יהיה מלא, תועבר הבקשה למסלול מטעם העירייה.
על הסטודנטים להיות רשומים בתעודת הזהות כתושבי העיר גבעת שמואל, לפחות בארבע השנים האחרונות.
ועדת המלגות תקבע את מסלול המלגה הרלוונטי תוך התחשבות במצב סוציו - אקונומי וקריטריונים נוספים.
מועד אחרון להגשת הטפסיםף כ,ה תשרי תשפ"ג, 20 באוקטובר 2022.
בברכה,
עיריית גבעת שמואל