רישום להסעות לשנת הלימודים תשפ"ד

הרישום יתקיים במהלך חודש יולי ועד ה- 15.8.23


 

 כניסה למערכת הרישום

רישום הסעות לשנת הלימודים תשפ"ד הרישום יתקיים במהלך חודש יולי ועד ה-15.8.23
האתר יהיה פתוח בין התאריכים 1.7.23-15.8.23