מפגש תושבים - שכונת גיורא

מצורפת המצגת שהוצגה בכנס תושבי שכונת בר גיורא. המצגת כוללת חלוקה למתחמים ולוחות זמנים.


מצורפת המצגת שהוצגה בכנס תושבי שכונת בר גיורא. המצגת כוללת חלוקה למתחמים ולוחות זמנים. כפי שהוסבר בכנס, כל מתחם בשכונה הינו מתחם עצמאי שיוכל לצאת לדרך לביצוע פינוי בינוי מול יזם שיבחר בו ללא תלות במתחמים האחרים.
אנו ממליצים לכל תושב שחתם או שעתיד לחתום על הסכם עם יזם/קבלן להיוועץ בעו"ד מטעמו שילווה אותו בהליך העסקה.

מצגת - כנס תושבים שכונת גיורא

המצגת נוצרה ע"י משרד פרחי צפריר אדריכלים