גיזום עצי דקל לקראת סוכות

בימים שני ושלישי 13-14/9


החל מחר (יום שני) וביום שלישי השבוע, צוותי אגף שפ"ע של עיריית גבעת שמואל יחלו בגיזום עצי הדקל ברחבי העיר לקראת חג הסוכות.
ערמות עצי הדקל יונחו באופן מסודר לטובת התושבים, בסמוך לאזור הגיזום והעצים. כאמור, לא תתבצע חלוקה וכל הקודם זוכה!