הודעה לתושבים:

יום ג', 4/5/21, בשעות 08:00-17:00 יתבצעו עבודות ביוב ברחוב בר אילן - הרחוב יסגר לתנועת כלי רכב


747e150c-88c6-448c-9a06-64557f4f2757