ישראל בין המובילות במיחזור בקבוקים

בדיקת שיאניות המיחזור לנפש מעלה כי במקומות הראשונים נמצאת גם גבעת שמואל