איזה יום שמח!

250,000 אנשים יצאו להתנדב ביום המעשים הטובים