פרטים אישיים:

 

כתובת:

 

השכלה: (חובה) שדה חובה

שפות: (חובה) שדה חובה

ניסיון בעבודה התנדבותית: (חובה) שדה חובה

תחום ההתנדבות בו אני מבקש להתנדב: (חובה) שדה חובה

הנני מאשר כי:
1. לצורך קבלתי כמועמד להתנדבות הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים. 
2. מגבלות רפואיות – אני מצהיר/ה בזאת כי אינני חולה בשום מחלה העלולה להשפיע עלי או על פעילות ההתנדבות שלי. 
3. הצהרת סודיות – אני מתחייב/ת לשמור על סודיות מקצועית בכל הקשור למידע אודות התנדבותי ומידע על המוסד בו אני מתנדב.

 

אני מעוניין/ת / לא מעוניין/ת לקבל מידע / עדכונים בדואר האלקטרוני בנושא ההתנדבות. (חובה) שדה חובה

Browser not supported