הצהרה
אני מצהיר/ה בזאת כי נכון ליום החתימה על הצהרה זו:

  • לא חזרתי מחו"ל ב-14 הימים האחרונים
  • הגיל שלי הוא בין 18-55
  • חשתי בטוב ב-14 ימים האחרונים - ללא תסמינים של שיעול, חום, צינון, כאב גרון וכיו"ב.
  • לא הייתי בבידוד ב- 14 הימים האחרונים ולא שהיתי באותו הבית עם מישהו שנדרש לבידוד.
  • עברתי על המסלולים המעודכנים ביותר של החולים המאומתים ולא באתי במגע עם אף אחד מהם.

* חובה

 

סוג ההתנדבות: * שדה חובה