מועצת העיר גבעת שמואל

מועצת העיר גבעת שמואל מונה כיום 15 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה. 

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרויקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.  

המועצה מתכנסת אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.

 

חברי מועצת העיר - מליאה

 

סיעה שם  נייד  דוא"ל 
גבעת שמואל אחת יוסי ברודני  0528413111 [email protected]
גבעת שמואל אחת  בני סומך 054-3025094   [email protected]
גבעת שמואל אחת  שלומית מנטל  054-4973582 

[email protected]

גבעת שמואל אחת  עינת כרמל  052-4323036 

 [email protected]

הבית היהודי  יעקב ויליאן  050-4323507    [email protected]
הבית היהודי  עדי גרוס  054-6622399   [email protected]
הבית היהודי מירי אברג'יל 054-3503020

[email protected]

חופש משה מרר 054-9299264 [email protected]
חופש מנחם צרויה 054-4467568 [email protected]
חופש מיכל נתנאל 054-4959870 [email protected]
ג"ש הרצל ארביב 050-5235136 [email protected]
ש"ס עו"ד משה קייקוב 050-6613987

[email protected]

גבעת שמואל מתחדשת רו"ח גל לנצ'נר 052-3605099

[email protected]

גבעת שמואל שלנו רונית לב 052-9211630

[email protected]

גבעת שמואל שלנו צחי סטולוביץ 0527994907

[email protected]