הודעת בחירות

 


הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – עיריית גבעת שמואל

 


דוגמאות לפתקי הצבעה שאושרו על ידי מנהל הבחירות לעיריית גבעת שמואל

 


הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – עיריית גבעת שמואל

 


הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

 


הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות – עיריית גבעת שמואל

 


הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות


 


 

פרוטוקול ישיבת מליאה - ישיבת הזדהות


 


 

ציור של תיבת בחירות   קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023 (הקש לצפייה)

דרושים מועמדים לתפקיד מזכירי ועדות קלפי בבחירות שתיערכנה ביום שלישי, ט"ז בחשוון תשפ"ד, 31 באוקטובר 2023.