א. עד אמצע ינואר, תחילת חודש שבט:
הכרות עם מסגרות החינוך העל יסודיים. השתתפות בימים פתוחים, בערבים להורים ובמפגשי נוער.

 

ב. החל מיום ה', ה- 14.1.2021, א' בשבט תשפ"א ועד ליום ד', ה- 3.2.2021, כ"א בשבט תשפ"א:
רישום לבתי הספר במרחב הבטוח: מילוי טופס אינטרנטי באתר העירייה.

 

ג. חודש פברואר, שבט-אדר:
מפגשי היכרות אישיים במסגרות החינוך במרחב הבטוח.

 

ד. בקשות ללימודים מחוץ לעיר:
בעיר גבעת שמואל התברכנו במוסדות חינוך על יסודיים מעולים.
בקשות ללימודים מחוץ לעיר יאושרו בוועדת העברות במקרים חריגים בלבד.
המעוניינים להגיש בקשה ללימודים מחוץ לעיר נדרשים לבצע רישום במרחב הבטוח בגבעת שמואל ולאחר מכן למלא טופס בקשת העברה.
בקשות העברה יתקבלו החל מיום ד' 3.2.21, כא' בשבט תשפ"א ועד יום ד', ה- 10.2.21, כ"ח בשבט תשפ"א.
מתן תשובות למגישי בקשות העברה עד ליום ב', ה- 15.3.2021, ב' ניסן תשפ"א