מידע וסדרי רישום לגנים העירוניים ולכיתות א בגבעת שמואל

 

כניסה למערכת הרישום הממוחשבת
 

 גן מונטסורי - הזמנה לערב חשיפה והיכרות (הקש לפרטים)

נוהל וסדרי רישום: