• מחלקת הביטחון בעיריית ג"ש עוסקת במגוון תחומים כמפורט להלן: 
 • אבטחה ובטיחות מוסדות החינוך והכנתם לשעת חירום. 
 • בטיחות סביבתית + בטיחות אש. 
 • ריכוז פעילות ההיערכות לשעת חרום. 
 • ניהול הקשר השוטף מול רשויות הביטחון, החרום וההצלה כולל: משטרת ישראל, כיבוי אש, זק"א, מל"ח, פס"ח ופיקוד העורף. 
 • ניהול מחסני החרום. 
 • פיקוח על פעילויות מוקד אזעקות. 
 • פיקוח על פעילות מרכז השיטור הקהילתי. 
 • אבטחת אירועים, מתקנים ומשימות מיוחדות.
 • מחלקת הביטחון בעיריית ג"ש עוסקת במגוון תחומים כמפורט להלן: 
 • אבטחה ובטיחות מוסדות החינוך והכנתם לשעת חירום. 
 • בטיחות סביבתית + בטיחות אש. 
 • ריכוז פעילות ההיערכות לשעת חרום. 
 • ניהול הקשר השוטף מול רשויות הביטחון, החרום וההצלה כולל: משטרת ישראל, כיבוי אש, זק"א, מל"ח, פס"ח ופיקוד העורף. 
 • ניהול מחסני החרום. 
 • פיקוח על פעילויות מוקד אזעקות. 
 • פיקוח על פעילות מרכז השיטור הקהילתי. 
 • אבטחת אירועים, מתקנים ומשימות מיוחדות.
 • הפעלת ניידת הסיור העירונית