צחי פרץ
מנהל אגף גזברות וכספים
03-5319227

 תיאור הפעילות 

 • בניית תקציב שנתי 
 • פיקוח על ביצוע התקציב
 • תכנון וניהול כספי העירייה 
 • הכנת תקציבי עזר 
 • אחריות על מחלקת הגביה 
 • אחריות על מחלקת הנהלת חשבונות 
 • אחריות על הרכש 
 • ניהול ותכנון הרכש 
 • גביית כספים ממשרדי הממשלה וגופים תורמים שונים 
 • הכנת דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים 
 • הכנת תקציבי פיתוח ואישורם 
 • אחריות לנושא הביטוח 
 • ניהול השקעות

לאגף הגזברות שלוש מחלקות נוספות: 

 • מחלקת הגביה
 • מחלקת הנהלת חשבונות
 • מחלקת רכש