Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חירום וביטחון

מנהל המחלקה: מר יואב רעני 
03-5319215, נייד: 050-2059499, פקס: 03-7364261
בניין העירייה, בן גוריון 24, גבעת שמואל
yoav@givat-shmuel.muni.il

מזכירת המחלקה: מלכה מוסן
מחוץ לשעות העבודה - ניתן לפנות ישירות לקב"ט היישובי יואב רעני או באמצעות מוקד 108


 
סימן שאלה 

 


עבור לתוכן העמוד