Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

חירום וביטחון

מנהל המחלקה: מר יואב רעני 
03-5319215, נייד: 050-2059499, פקס: 03-7364261
בניין העירייה, בן גוריון 24, גבעת שמואל
yoav@givat-shmuel.muni.il

מזכירת המחלקה: מלכה מוסן
מחוץ לשעות העבודה - ניתן לפנות ישירות לקב"ט היישובי יואב רעני או באמצעות מוקד 108


מחלקת הביטחון בעיריית ג"ש עוסקת במגוון תחומים כמפורט להלן:
אבטחה ובטיחות מוסדות החינוך והכנתם לשעת חירום.
בטיחות סביבתית + בטיחות אש.
ריכוז פעילות ההיערכות לשעת חרום.
ניהול הקשר השוטף מול רשויות הביטחון, החרום וההצלה כולל: משטרת ישראל, כיבוי אש, זק"א, מל"ח, פס"ח ופיקוד העורף.
ניהול מחסני החרום.
פיקוח על פעילויות מוקד אזעקות.
פיקוח על פעילות מרכז השיטור הקהילתי.
אבטחת אירועים, מתקנים ומשימות מיוחדות.

הפעלת ניידת הסיור העירונית


מסע הסברה 2016

 

הקש לצפייה
 

עבור לתוכן העמוד