Banners
דלג על Banners
פייסבוק
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

רישוי עסקים

רישוי עסקים
מנהלת המחלקה: קרן אפשטיין
טלפון: 03-5319285
פקס:  03-5042200
כתובת: בן גוריון 24 גבעת שמואל
דואר אלקטרוני: kerenep@givat-shmuel.muni.ilמחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול רישוי העסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968, המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק.

 

המחלקה עוסקת במסירת אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר וכן אחראי על הפיקוח התברואי בעסקים. המחלקה אחראית על הפעלת תהליך הרישוי.

 

תהליך לקבלת רישיון עסק הנו תהליך מתמשך, מאחר והוצאת רישיון העסק מתבצע רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק: משרד הבריאות, משטרה, איכות סביבה, כיבוי אש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

 

אזרח המבקש לפתוח עסק, מומלץ לפני חתימת חוזה לפנות למחלקת רישוי עסקים על מנת לבדוק תנאים מוקדמים לפתיחת העסק, כדלקמן: אישור פתיחת עסק על פי תוכנית בנין ערים, גודל העסק עפ"י תקנות משרד הבריאות וכד'. בפניה למשרדנו יש לציין כתובת מדויקת של העסק. מדיניות העירייה היא שלא לאשר רוכלות ברחבי העיר למעט באירועים מרכזיים ועפ"י שיקול דעתו של המנהל.

 

בנוסף מבוצעות פעולות אכיפה יזומות עם הגורמים המאשרים כגון: מפקחי משרד הבריאות, וטרינר רשותי ותברואן העירייה.

 

לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם,
וזאת על פי חוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים, צו רישוי עסקים וחוקי העזר העירוניים.

כדי להקל על הליך הרישוי ריכזנו לשירותך את כל המידע שיסייע בידך לקבל רישיון עסק בהקדם.

 

הגדרות
דרישות
מפרט
עבור לתוכן העמוד