Banners
דלג על Banners
מוקד 108
דלג על מוקד 108
מוקד 108
סגירה

מוקד 108

 
*הקלד את הקוד הבא

הודעה לתושבי העיר בדבר תווי חניה

תווי חנייה ירוקים שפג תוקפם בתאריך 31.12.14 או בתאריך 31.12.15 יש לחדש בהקדם דוחות ירשמו לבעלי תווים פגי תוקף. לגרים בשכירות תוקף התו בתום החוזה כפי שכתוב על התו. הנ"ל לא מתייחס לתווי אורח.


ניתן לחדש את התווים בעירייה בימים א', ב', ג', ה' בשעות 8:00 עד 13:00
בימי רביעי בשעות 16:00 עד 18:00

כמו כן ניתן למלא טופס באתר העירייה. התו יהיה מוכן בתוך 4 ימי עבודה הודעה על סיום הטיפול והצורך לאסוף את התו המוכן - תישלח אוטומטית לכתובת המייל ממנה בוצע חידוש התו. בכל מקרה על התושב/ת להציג את המסמכים הבאים:

← צילום רישיון רכב על שם התושב/ת.(במידה ומדובר ברכב של חברה או ליסינג יש להמציא אישור חתום מקצין הרכב של החברה או רו"ח).

← צילום ת.ז תעודת זהות עם ספח המראה מגורים בגבעת שמואל.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד